Elektroinštalácie

Elektroinštalácie

V oblasti elektriky ponúka naša spoločnosť komplexnú realizáciu a dodávku silnoprúdovej elektroinštalácie, a to: stavebné a priemyselné elektroinštalácie, elektroinštalácie technologických zariadení, rodinných domov, bytov a dodávky elektrických rozvádzačov spolu s ich montážou.

Okrem rozsiahlej ponuky silnoprúdových elektroinštalácií poskytujeme tiež služby v oblasti slaboprúdových elektroinštalácií. Slaboprúd zahŕňa najmä dodanie a realizáciu štruktúrovanej kabeláže (ŠTK) v byte alebo rodinnom dome, ale aj napríklad inštaláciu audio-video vrátnika v rodinnom dome, a podobne.

Odborne inštalovaný bleskozvod je jedným zo základných prvkov ochrany objektu pred úderom blesku a následným vznikom požiaru. Súčasťou našej ponuky elektroinštalačných prác je dodanie, inštalácia a následné odskúšanie aktívnych a pasívnych bleskozvodov pre úžitkové budovy i rodinné a panelové domy.

Vykurovanie elektrickým prúdom je oproti ostatným typom vykurovania najekologickejším riešením. V prípade elektrického vykurovania máte možnosť využiť infra panely či podlahové, priamo-výhrevné, sálavé a akumulačné kúrenie. Naši certifikovaní zamestnanci vám dokážu dodať a nainštalovať ktorúkoľvek z týchto možností priamo na kľúč. Okrem namontovania novej vykurovacej zostavy ponúkame aj rekonštrukcie a opravy už nainštalovaného vykurovacieho systému.

V prípade, že budujete nový priestor, priviesť elektrinu je dôležitý faktor pre jeho akékoľvek ďalšie využitie. Pod vedením odborníka na elektroinštalácie vám náš tím dodá a nainštaluje elektrickú prípojku na kľúč. Okrem vybudovania novej prípojky vám vieme zabezpečiť aj rekonštrukciu a opravu starej prípojky.